Zajęcia dodatkowe

Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci proponujemy w roku szkolnym 2018/2019  następujące zajęcia:

  1. Zajęcia darmowe odbywające się w trakcie godzin dydaktycznych:

– Rytmika

– Język angielski

– Religia

Zajęcia realizowane w ramach podstawy programowej

2. Zajęcia dodatkowe (płatne) odbywające się po godzinie 15.00:

– Zumba

– Balet

– Piłka nożna prowadzona przez Akademię Reksia

– Szachy

Zajęcia po godzinie 15