W razie wątpliwości dot. rekrutacji bardzo proszę zapoznać się z informacjami na stronie https://www.dopiewo.pl/aktualnosci/2019-03-12/rekrutacja-do-przedszkoli-2019

Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja do przedszkola odbędzie się za pośrednictwem systemu internetowego: https://nabor.pcss.pl/dopiewo

Na stronie tej znajduje się wniosek zgłoszenia dziecka.

Rodzic, prawny opiekun, wypełniając Wniosek zgłoszenia ma prawo wybrać trzy placówki, szeregując je według własnych preferencji. Placówka pierwsza będzie placówką tzw. pierwszego wyboru. Po wypełnieniu wniosku elektronicznego i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, wygenerowany dokument należy wydrukować, dokładnie przeczytać, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru.

UWAGI:

  • przy rekrutacji NIE jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,
  • proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wypisać wszystkie wybrane przez siebie placówki (maksymalnie trzy),
  • w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Karty zgłoszeniowe do przedszkoli wraz z drukami oświadczeń należy wydrukować i dostarczyć w formie papierowej do placówki pierwszego wyboru z podpisami rodziców. System nie przesyła zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy na dni otwarte, które odbędą się 22.03.2019 r. w godz. 10:00- 11:30.

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 18.03.2019, szczegóły w załączniku.

Uwaga Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola

W związku z rozpoczynającą się rekrutacją do przedszkola zobowiązani jesteście Państwo do dnia 15.02.2019.złożyć Deklarację kontynuowania edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2019/2020.
Druki u nauczycieli
Nie złożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na przyszły rok szkolny.

 

rekrutacja 2019 2020

Rekrutacja

WAŻNE!!!

 

RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH PROSZENI SĄ O POTWIERDZENIE WOLI REALZIACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DO 13 KWIETNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU!!

Dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do żadnej placówki, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się od 23.04 – 27.04.2018 roku poprzez system nabór