Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 18.03.2019, szczegóły w załączniku.

Uwaga Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola

W związku z rozpoczynającą się rekrutacją do przedszkola zobowiązani jesteście Państwo do dnia 15.02.2019.złożyć Deklarację kontynuowania edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2019/2020.
Druki u nauczycieli
Nie złożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na przyszły rok szkolny.

 

rekrutacja 2019 2020

— Magdalena Kruszynska