Muzyczna rodzina Państwa Ciekawskich

Jest to cykl 10 audycji muzyczno- słownych, które w prosty i atrakcyjny sposób przybliżają dzieciom
elementarne zagadnienia dotyczące muzyki i ukazują, jak ważną rolę odgrywa ona w życiu człowieka. Nawiązują
także do podstawy programowej, poruszając tematy: ekologii i przyrody, kultury Polski czy relacji rodzinnych
i społecznych. Spoiwem łączącym je wszystkie jest muzyka grana na żywo.

Tematy audycji:
• „Muzyczny kufer podróżnika”
• „Pora parasola”
• „Partytury natury”
• „Góralskie świętowanie”
• „Rytmiczne porządki”
• „Tańcem po mapie”
• „Wiosenne przesilenie”
• „Gdzie mieszka muzyka”
• „Muzyczne nastroje”

1 2 10 11