Płatności

Przedszkole Publiczne Mali Odkrywcy jest czynne w godzinach od 6.30 do 17.00.

Rodzice ponoszą następujące opłaty związane z opieką, wychowaniem i edukacją dziecka.

Obowiązująca stawka godzinowa – po godzinie 12.00 za każdą  rozpoczęta godzinę pobytu dziecka w przedszkolu
wynosi 1zł.

Obowiązująca stawka żywieniowa wynosi 12zł.

 Konto Przedszkola, na które należy dokonywać odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu:

06 1020 4027 0000 1502 1345 0194

 

No comments yet.

Leave a reply