Ramowy Rozkład Dnia

 

6:30 – 8:30
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy swobodne, indywidualne, inspirowane przez nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i/lub z trudnościami. Poranne ćwiczenia. Czynności związane z higieną. Przygotowanie do śniadania.

8:45 – 9:15
Śniadanie.

9:15 – 12:00
Zajęcia dydaktyczne realizujące program wychowania przedszkolnego. Spacery. Gry i zabawy na placu zabaw. Dodatkowe zajęcia edukacyjne. Zabawy indywidualne. Czynności związane z higieną. Przygotowanie do obiadu.

12:15 – 12:45
Obiad.

13:00 – 14:15*
Zajęcia dydaktyczne realizujące program wychowania przedszkolnego. Zabawy inspirowane przez nauczyciela. Zabawy swobodne. Zabawa na świeżym powietrzu. Dodatkowe zajęcia. Indywidualne zajęcia. Zabawy relaksacyjne i/lub odpoczynek. Czytanie bajek, słuchanie muzyki. Przygotowanie do podwieczorku.
*Sala nr: I , II, III Leżakowanie / Bajkoczytanie / Relaks. Czytanie bajek, słuchanie muzyki.

14:15 – 14: 30
Podwieczorek.

14: 45 – 17:00
Zabawy inspirowane przez nauczyciela. Zabawy swobodne. Zabawa na świeżym powietrzu. Dodatkowe zajęcia. Indywidualne zajęcia. Rozchodzenie się dzieci do domów.