Rybki
grupa dzieci 5 i 6-letnich
Nauczyciel: mgr Anna Zalewska
Pomoc nauczyciela: Agata Styczyńska

grupa dzieci 5 i 6-letnich
Nauczyciel: mgr Anna Zalewska
Pomoc nauczyciela: Agata Styczyńska