Kangurki
grupa dzieci 4-letnich
Nauczyciel: mgr Karolina Perz
Pomoc nauczyciela: Agata Tauschener

grupa dzieci 4-letnich
Nauczyciel: mgr Karolina Perz
Pomoc nauczyciela: Agata Tauschener