Zebranie dla nowo przyjętych dzieci

Zapraszamy na ZEBRANIE ORGANIZACYJNE, które odbędzie się 28 SIERPNIA O GODZINIE 16.30 (bez dzieci)

Z DZIEĆMI ZAPRASZAMY 29 SIERPNIA NA GODZINĘ 10.00 DO 11.30

na spotkanie
adaptacyjne z wychowawcami grup.