W razie wątpliwości dot. rekrutacji bardzo proszę zapoznać się z informacjami na stronie https://www.dopiewo.pl/aktualnosci/2019-03-12/rekrutacja-do-przedszkoli-2019

Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja do przedszkola odbędzie się za pośrednictwem systemu internetowego: https://nabor.pcss.pl/dopiewo

Na stronie tej znajduje się wniosek zgłoszenia dziecka.

Rodzic, prawny opiekun, wypełniając Wniosek zgłoszenia ma prawo wybrać trzy placówki, szeregując je według własnych preferencji. Placówka pierwsza będzie placówką tzw. pierwszego wyboru. Po wypełnieniu wniosku elektronicznego i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, wygenerowany dokument należy wydrukować, dokładnie przeczytać, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru.

UWAGI:

  • przy rekrutacji NIE jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,
  • proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wypisać wszystkie wybrane przez siebie placówki (maksymalnie trzy),
  • w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Karty zgłoszeniowe do przedszkoli wraz z drukami oświadczeń należy wydrukować i dostarczyć w formie papierowej do placówki pierwszego wyboru z podpisami rodziców. System nie przesyła zgłoszeń.

Kalendarium marzec 2019

Znalezione obrazy dla zapytania marzec obrazek

05.03 (wtorek)
                    Ciekawscy „Zamkowe Zakamarki”
                      
                     12.03 (wtorek)
                     Teatr Fabryka Kultury „Bajka o kolorach” w Multikinie 51
                     Poznań, godz. 10:25 (wszystkie grupy)
                     
                     21.03 (czwartek)
                     Obchodzimy pierwszy dzień wiosny

Serdecznie zapraszamy na dni otwarte, które odbędą się 22.03.2019 r. w godz. 10:00- 11:30.