Zajęcia dodatkowe

Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci proponujemy w roku szkolnym 2016/2017  następujące zajęcia:

  1. Zajęcia darmowe odbywające się w trakcie godzin dydaktycznych:

– Rytmika 2x w tygodniu

– Język angielski 2x w tygodniu

– Gimnastyka korekcyjna z elementami tańca

2. Zajęcia dodatkowe (płatne) odbywające się po godzinie 15.00:

– Zumba

– Balet

– Piłka nożna prowadzona przez Akademię Reksia

– Szachy