Rekrutacja

Rekrutacja na nowy rok przedszkolny 2018/2019 odbywać się będzie według jednolitych zasad przyjmowania dzieci do wszystkich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dopiewo.

https://www.dopiewo.pl/aktualnosci/2018-01-31/rekrutacja-do-przedszkoli

Informacja o procedurze rekrutacji i PITach zawarta jest również na stronie UG Dopiewo

https://www.dopiewo.pl/aktualnosci/2018-03-16/zapisz-dziecko-do-przedszkola

Rekrutacja będzie prowadzona przy pomocy elektronicznego systemu:

https://nabor.pcss.pl

 

Rodzice od poniedziałku 19.03.2018 r.  będą mogli składać dokumenty w placówkach.

Serwis internetowy dla rodziców jest już dostępny jak zawsze pod adresem

https://nabor.pcss.pl/dopiewo .

 

  Lp. Rodzaj czynności Termin w  postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o  przyjęcie do przedszkola wraz z  dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu  rekrutacyjnym  19.03.- 26.03.2018 r.
2. Weryfikacja przez  komisję rekrutacyjną wniosków o  przyjęcie do  przedszkola 27.03 – 30.03.2018r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów  niezakwalifikowanych 06.04.2018 r. godz.12.00
4. Potwierdzenie przez  rodzica kandydata woli przyjęcia w  postaci pisemnego  oświadczenia Do 13.04.2018r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów  nieprzyjętych 17.04.2018r. godz.12.00