Rekrutacja

UWAGA!!

W ZWIĄZKU Z ORGANIZOWANĄ WYCIECZKĄ PRZEDSZKOLNĄ

W DNIU 05.04.17 (środa)

DNI OTWARTE ZOSTAJĄ PRZESUNIĘTE

NA 6 I 7 KWIETNIA (czwartek, piątek)

Serdecznie zapraszamy!

Nabór 2017/2018

Rekrutacja do przedszkoli

Od 3 kwietnia rusza rekrutacja do przedszkola Mail Odkrywcy w Dąbrówce.
Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Gminie Dopiewo w roku szkolnym 2017/2018  znajduje się poniżej.

Uchwała ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Dopiewo

Uchwała XXVI.356.17

 

 

Rekrutacja w roku 2017 będzie prowadzona przy pomocy elektronicznego systemu „Nabór”.

http://nabor.pcss.pl/dopiewo

 

Na stronie tej znajduje się wniosek zgłoszenia dziecka.

Rodzic, prawny opiekun, wypełniając Wniosek zgłoszenia ma prawo wybrać trzy placówki, szeregując je według własnych preferencji. Placówka pierwsza będzie placówką tzw. pierwszego wyboru. Po wypełnieniu wniosku elektronicznego i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, wygenerowany dokument należy wydrukować, dokładnie przeczytać, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru.

Karty zgłoszeniowe do przedszkoli wraz z drukami oświadczeń należy wydrukować i dostarczyć w formie papierowej do placówki pierwszego wyboru z podpisami rodziców  . System nie przesyła zgłoszeń.

 

 

UWAGA- RODZICE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

W związku z wprowadzaniem reformy oświaty informujemy, że rekrutacja do przedszkoli

rozpocznie się w kwietniu br. i będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu

informatycznego (NABÓR).

Szczegółowe terminy rekrutacji zostaną podane, zgodnie z obowiązującymi zmienionymi

przepisami,  najpóźniej 15 kwietnia 2017r.

Jednocześnie informujemy, że 30 stycznia br. Rada Gminy Dopiewo podjęła uchwałę w

sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Dopiewo. Treść

uchwały znajduje się na stronie Gminy Dopiewo:

http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=9692